Evliya Çelebi

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış dünya gezgini ulu bir yazarımız. Otuz yaşına kadar İstanbul’da kalmış, çağının bilginlerinden dersler almış, sonra da dünyanın ünlü gezginlerinden biri olmuş. Gittiği gördüğü yerleri, tanıştığı kişileri, başından geçen olayları, edindiği izlenimleri hiç üşenmeden yazmış da yazmış. Böylece, ciltler dolusu o ünlü Seyahatname ortaya çıkmış.